Op 12 februari heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden (klik hier om de notulen te downloaden). In deze vergadering is aangegeven dat het voltallige bestuur stopt op 1 juli 2019. Na herhaalde oproepen voor nieuwe bestuursleden is het ons tot nu toe helaas niet gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Wanneer wij op 1 maart a.s. geen nieuw volwaardig bestuur kunnen samenstellen, moeten we PV Santé opheffen. Wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kunt u zich aanmelden via pv.sante@treant.nl voor 1 maart. Maak bij uw aanmelding kenbaar voor welke functie u belangstelling heeft. Ook eventuele vragen kunt u op dit mailadres kenbaar maken.

Een wijziging in het voordeelsysteem: HappyWalking is verhuisd van De Wanne 37 naar Groenland 14, 7908 RC Hoogeveen. PV-leden krijgen 10% korting op de basis pedicurebehandeling. HappyWalking is aangesloten bij brancheorganisatie Provoet.