Voorwaarden

– Om in de genoemde zaken met korting te kunnen kopen moet u altijd uw pasje van de PV kunnen tonen.
– Het pasje is strikt persoonlijk m.a.w. alleen geldig voor de persoon die op de pasfoto staat en lid van PV is.
– Bij misbruik kan het bestuur van PV overgaan tot inname van het pasje.
– Soms kan worden gevraagd u te legitimeren.
– Ook bij zaken waar het niet is vermeld, zal meestal geen korting worden gegeven op reclames en speciale aanbiedingen.
– Bij verlies van het pasje wordt 12 euro in rekening gebracht voor aanschaf van een nieuw lidmaatschapsbewijs.
– Indien het PV lid uit dienst gaat of het lidmaatschap van de PV beeindigd wordt, dient het PV lid het pasje in te leveren bij één van de bestuursleden.
– Als er zich problemen voor doen m.b.t. kortingen kunt u dit schriftelijk melden aan de voorzitter van de PV.
– Wijzigingen worden vermeld in PV-Nieuws, op internet en op de publicatieborden
– De PV plaatst alleen aanbiedingen van ondernemers als het geen landelijke/plaatselijke aanbiedingen zijn. Er moet een speciaal voordeel voor de PV of voor haar leden aan verbonden zijn. Normale aanbiedingen of reclames worden niet geplaatst.

Voor wijzigingen: mail Riek Fictorie, voorzitter