We hebben als nieuw bestuur nieuwe statuten op laten stellen. Deze zijn besproken in de ledenvergadering en vastgesteld op 13 oktober 2021. Om de nieuwe statuten in de zien klinkt u op de link.

Vriendelijk groet,

 

Namens het bestuur.