PV Santé is toegankelijk voor personeelsleden en vrijwilligers van de volgende instellingen:


En ook voor de medewerkers van:

– Bilderdijk
– Apotheek
– Zorgloket
– Huisartsenpost
– 1e lijns Verloskundigen