Op 12 februari heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden (klik hier om de notulen te downloaden). In deze vergadering is aangegeven dat het voltallige bestuur stopt op 1 juli 2019. Na herhaalde oproepen voor nieuwe bestuursleden is het ons tot nu toe helaas niet gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Wanneer wij op 1 maart a.s. geen nieuw volwaardig bestuur kunnen samenstellen, moeten we PV Santé opheffen. Wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kunt u zich aanmelden via pv.sante@treant.nl voor 1 maart. Maak bij uw aanmelding kenbaar voor welke functie u belangstelling heeft. Ook eventuele vragen kunt u op dit mailadres kenbaar maken.

Vanwege een storing bij onze provider was pvsante.nl gisteren en vandaag minder goed bereikbaar. Inmiddels is het opgelost en zijn we terug online.

Het PV-nieuws van februari staat nu online. In het PV-nieuws staat helaas een andere prijs genoemd voor het muziekweekend; de prijs is door de organisatie van het Muziekweekend aangepast toen het PV-nieuws al naar de drukker was. De prijs op de affiches en site is correct: kaarten zijn normaal 44 euro, maar voor PV-leden 34 euro per persoon.