Op 15 april is er een extra ledenvergadering in het Activiteitencentrum van Advies- en Behandelcentrum Weidesteyn. Er zijn niet genoeg aanmeldingen om een volledig nieuw bestuur te vormen. Daarom wordt op 15 april tussen 19.00 – 19.30 uur gestemd over ontbinding van de PV. Kunt u niet, maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Het lid dat komt stemmen dient daarvoor dan uw naam, adres en lidnummer (staat op de brief die u hebt gekregen) mee te nemen.

Op 12 februari heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden (klik hier om de notulen te downloaden). In deze vergadering is aangegeven dat het voltallige bestuur stopt op 1 juli 2019. Na herhaalde oproepen voor nieuwe bestuursleden is het ons tot nu toe helaas niet gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Wanneer wij op 1 maart a.s. geen nieuw volwaardig bestuur kunnen samenstellen, moeten we PV Santé opheffen. Wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kunt u zich aanmelden via pv.sante@treant.nl voor 1 maart. Maak bij uw aanmelding kenbaar voor welke functie u belangstelling heeft. Ook eventuele vragen kunt u op dit mailadres kenbaar maken.