De tijd en plaats overlegt u met de heren van het huishoudelijk onderhoud. U spreekt dan ook af wanneer u hem weer terug brengt.