Tot op heden is het een bewuste keuze om de personeelsvereniging dicht bij de locatie te organiseren. Wij kiezen voor een kleinschalige personeelsvereniging bij een grootschalige instelling. Daarmee wordt maximaal invulling gegeven aan de doelstelling om de collegiale band te versterken. Collega’s die op meerdere locaties werken kunnen kiezen voor de personeelsvereniging(en) die het beste bij hen past/passen. Dat kunnen er dus ook meer zijn. Het is daarom goed om te weten dat het lidmaatschap voor PV Santé je toegang geeft tot het voordeelsysteem. Wanneer je gebruik maakt van dit systeem is het mogelijk om eenvoudig je lidmaatschapsgeld terug “te verdienen”.