Stuur een mail naar ledenadministratie@pvsante.nl.