U dient een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn.