Vol trots laten de deelneemsters aan de workshop armband maken zien wat ze gemaakt hebben de afgelopen week. Weer een geslaagde activiteit!